Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undersökning av mark och grundvatten inom FOA Ursvik, MIFO - Fas 2.

Undersökning av mark och grundvatten inom FOA Ursvik, MIFO - Fas 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Lars, Qvarfort Ulf
Ort: Umeå
Sidor: 14
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0143--SE)
Nyckelord Miljöklassning, MIFO, inventering, förorenade områden, environmental testing, investigation, environmental pollution
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut, avdelningen för NBC-skydd i Umeå, har enligt uppdrag utfört en miljöklassning av industriområdet FOA Ursvik med anledning av att anläggningen delvis kommer att övergå i ny ägo. Undersökningen har utförts enligt MIFO-modellen, fas 2 (Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket). Resultatet av undersökningen visade att området i stort inte innehåller några miljöstörande ämnen som fordrar sanering om det fortsättningsvis kommer att användas som industrimark. I den samlade riskbedömningen placeras därför området i riskklass 3. I de fall man önskar bygga bostäder bör dock exempelvis deponin och eventuellt områden med något förhöjda PCB-halter åtgärdas.
Abstract The Swedish Defence Research Agency, the Division of NBC Defence, has accomplished an environmental test of an industrial estate at FOI Ursvik. The purpose of the investigation was to classify the industrial estate before the area is passed on to new owners. The method of investigation is in accordance with the MIFO model Phase 2 developed by the Swedish Environmental Protection Agency. The result shows that the industrial estate does not require any decontamination of the soil. Should the estate be transformed in the future into a residential area the refuse dump and the soil around the transformers must be cleaned up.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182