Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A measurement of the underwater electric field off the west coast of Sweden.

A measurement of the underwater electric field off the west coast of Sweden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dalberg Eva
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0146--SE)
Nyckelord ELFE bakgrund, ULF band, undervatten, långtidsmätning, electric field, ELFE background, ULF band, underwater, long-term measurement, electric field, 640
Sammanfattning Under en 10-månaders period har det elektriska fältet mätts med två stycken tre-axliga elektrodsystem i grunt vatten vid den svenska västkusten. Systemens prestanda under denna tidsrymd har utvärderats. En av de sex mätkanalerna slutade att fungera i slutfasen av mätperioden. Data samlades in i 10-minuters perioder, som mest varje timme. Mätningarna omfattade frekvenser från några mHz upp till 20 Hz. Den naturliga bakgrunden i detta frekvensområde har undersökts. Denna bakgrund har många olika typer av källor. Vid de högre frekvenserna dominerar brus orsakat av mänskliga aktiviteter. Vid lägre frekvenser är mikropulsationer viktiga. Avståndet mellan de två systemen var cirka 720 m. Korrelationen mellan signaler mätta i de två systemen är hög, vilket betyder att källorna till fälten i första hand inte är av lokalt ursprung. Ett av systemen kan alltså användas som referenssystem vid så kallad referensfiltrering, och på så vis kan en stor del av bakgrunden elimineras.
Abstract The underwater electric field has been measured during a 10-month period by two three-axis electrode systems in shallow water off the west coast of Sweden. The long-term performance of the systems has been evaluated. One out of the six channels failed at the end of the experimental period. Data were collected in 10-minute intervals, at most once per hour. The measurement covers frequencies from a few mHz up to 20 Hz. The natural background in this frequency interval has been characterized. It contains sources of various origins, where man-made sources dominate at the higher frequencies. At lower frequencies micropulsations are important. The two systems were separated by approximately 720 m. The correlation between the signals in the two systems is high, which implies that non-local sources constitute the main part of the received signal. One system may thus be used for reference filtering, where a large part of the background can be removed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182