Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investigation of time and frequency domain based methods for radar cross section calculations.

Investigation of time and frequency domain based methods for radar cross section calculations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fogelklou Oswald, Nordström Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0149--SE)
Nyckelord Finita differenser, karaktäristiska randvillkor, effektivitet, noggrannhet, Fourietransform, Helmholtz ekvation, finite differences, characteristic boundary conditions, efficiency, accuracy, Fourier transform, Helmholtz equation, 840
Sammanfattning De flesta radarmålareaberäkningar görs i frekvensdomän. I den här rapporten undersöker vi om de mer generella tidsdomänlösarna kan användas med rimlig effektivitet för radarmålareaberäkningar. Vågekvationen löses i en endimensionell domän. Vid en rand är den inkommande vågen känd och vid den andra reflekteras den. Vi undersöker tre olika fall. I det första fallet sänds en periodisk väg från en rand och reflekteras vid den andra, i det andra fallet sänds en puls och i tredje fallet löses den Helmholtzekvation som motsvarar det första fallet. Noggrannhetsordningarna beräknas och effektiviteterna uppskattas i alla tre fallen. Effektivare, metoder, som utnyttjar signalens lokalisering, konstrueras också.
Abstract Most of the radar cross section (RCS) calculations are done in frequency domain. In this report we investigate if the more general time domain solvers can be used with reasonable efficiency for RCS calculations. The wave equation is solved in a ID domain. At one boundary the in-coming wave is known and at the other, the wave is reflected. We investigate three different cases. In the first case a periodic wave is sent from one boundary and reflected at the other, in the second case a pulse is sent and in the third case, the Helmholtz equation, corresponding to the first case is solved. The orders of accuracy are calculated and the efficiencies are estimated in all the three cases. More efficient algorithms, which take advantage of the precise location of the signal, are also constructed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182