Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Explosivämnesutveckling Delprojekt CL-20 1999-2001.

Explosivämnesutveckling Delprojekt CL-20 1999-2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Goede Patrick, Ekman Josefin, Latypov Nikolaj, Östmark Henric
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0150--SE)
Nyckelord CL-20, RAMAN, syntes, HPLC, CL-20, RAMAN, synthesis, HPLC
Sammanfattning Den CL-20 som tidigare har framställts i Sverige har analyserats med HPLC med avseende på renhet och funnits vara mer än 99% ren. En FT-RAMAN metod har utvecklats för att analysera små mängder polymorfa orenheter i epsilon CL-20. Gamma CL-20 har m.h.a. en ny metod framställts för första gången i Sverige. Glyoxal har reagerats med ett flertal olika aminer varvid nya föreningar har erhållits, dock inga innehållande den önskade isowurtzitan strukturen.
Abstract The CL-20 that had been prepared in Sweden in an earlier project has been analyzed by HPLC and found to be more than 99% pure. An FT-RAMAN has been developed for the study of small amounts of polymorphic impurities in epsilon CL-20. Gamma CL-20 has been prepared for the first time in Sweden, using a new procedure. Glyoxal has been reacted with several different amines whereby new compounds have been obtained. However. these do not contain the wanted isowurtzitan structure.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182