Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

On calibrating reaction rate laws using detonation shock dynamics.

On calibrating reaction rate laws using detonation shock dynamics. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Helte Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0151--SE)
Nyckelord Krökta detonationsfronter, brinn ekvationer, okänsliga sprängämnen, detonation shock dynamics, reaction rate laws, high explosives, IM, 220
Sammanfattning En datorkod för beräkning av flödet i reaktionszonen i ett detonerande sprängämne har utvecklats. Koden baseras på teorin för svagt krökta detonationer. Från uppmätta relationer mellan detonationshastigheten och detonationsfrontens krökning kan en brinnekvation kalibreras på ett effektivt sätt. En kalibrerad brinnekvation är av vikt vid simuleringar av vapenverkan och ammunitionssäkerhet för vapensystem som innehåller okänsliga sprängämnen. Dessa uppträder ofta icke-idealt, vilket innebär att reaktionszonens storlek påverkar sprängämnets uppträdande. Detta gör att enklare modeller som förutsätter en omedelbar omsättning av sprängämne till spränggaser ej kan användas. Genom att inkludera en brinnekvation i detonationsmodellen kan inverkan av reaktionszonens ändliga utbredning beskrivas på ett fysikalisk sätt, t.ex. kan funktionssäkerhet och ammunitionssäkerhet simuleras med avseende på beskjutning och liknande mekaniska stötförlopp.
Abstract A computer code has been developed that solves the flow equations in the reaction zone between the leading shock front and the sonic plane for a detonating high explosive. The code is based on the Detonation Shock Dynamic theory, which is valid for weakly curved self-sustained detonations. From measured relations between the detonation velocity and shock curvature, a reaction rate law can be calibrated in an efficient way.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182