Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Protection of mid-infrared sensors against laser radiation. Preliminary report.

Protection of mid-infrared sensors against laser radiation. Preliminary report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hallberg Tomas, Sjöqvist Lars, Svensson Sören
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0152--SE)
Nyckelord 310, 320, laserskydd, IR, laser protection, E3021
Sammanfattning Under 1990-talet har utvecklingen av IR-motmedel intensifierats. En av de mest intensiva satsningarna inom militär laserforskning just nu är utveckling av laserkällor för IR-motmedel mot IR-jaktrobotar och IR-Lv-robotar. Forskningen, inom laserområdet, utgör därför ett potentiellt hot mot IR-robotar. Rapporten syftar till att ta fram tekniskt underlag för hur laserhotet i området 2-5 mikrometer ska mötas. Under de senaste 10 åren har forskning om skydd mot laser koncentrerats till synliga våglängder och skydd av ögon. Med start under år 2001 kommer vår forskning rörande skydd i IR-området att öka. Denna rapport kommer att utgöra startpunkt för en begränsad men målmedveten insats. Under år 2003 kommer en principdemonstration av ett skydd i IR-området att genomföras. De mest lovande principerna verkar vara: 1. Absorption på grund av fria laddningsbärare i halvledare. 2. Strålningsinitierade fasomvandlingar. Tillgänglig information tyder på att dessa principer verkar ha en rimlig chans att uppfylla prestandakraven. Vi siktar på att demonstrera en eller båda dessa principer under år 2003.
Abstract During the 1990´s the development of airborne Directed IR Countermeasures (DIRCM) has been intensified. A major thrust in military laser research nowadays is the development of suitable lasers to replace the present IR-sources in DIRCM-systems. R&D in laser technology therefore constitutes a potential threat against IR-missiles. This report presents different technical possibilities to counter the laser-threat in the mid-IR range. FOI projects on Sensor Protection against Lasers have, during the last ten years, been focused on visible wavelengths and eye protection. Starting in 2001 the funding of activities aimed at protection against lasers in the IR-band will increase. This report will provide the basis and a starting point for this limited but purposeful three-year effort. In 2003 a protective principle for use in the IR-region will be demonstrated. The most promising protective principles seem to be: 1. Absorption due to free-carriers in semiconductors 2. Light induced phase transitions. Available information indicates that these principles have a reasonable chance of fulfilling the demands. We aim to successfully demonstrate one or both of these principles for protection in an IR-limiter during year 2003.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182