Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Differentialgeometriska integrationsalgoritmer.

Differentialgeometriska integrationsalgoritmer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hamberg Johan, Lennartsson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0154--SE)
Nyckelord Differentialgeometriska integrationsalgoritmer, Differential geometrical integral algorithms, 610
Sammanfattning Denna rapport beskriver nuläget för den pågående forskningen inom området differentialgeometriskt baserade numeriska metoder, vilken bedrivs inom projektet Optimering av Robotprestanda. Metoderna kommer att få en väsentlig roll för framtida styrning och simulering av robotar och robotsystem, exempelvis för skrovfasta tröghetsnavigeringssystem och vid simuleringar. Noggrann numerisk lösning av rörelseekvationerna är viktig vid simulering över långa tidsintervall eller vid komplicerade rörelser. Delar av resultaten har redan beskrivits i rapporten FOA-R--00-01627-314--SE Optimering av robotprestanda: Olinjär systemteori, vars kapitel 6 utgör en preliminär version av denna rapport.
Abstract This report describes the present status of the ongoing research in the field of differential geometric numerical methods done within the project Optimization of Missile Performance. These methods will play an essential role in future guidance and simulation of missiles and missile systems, e.g. for strapdown navigation systems. Accurate numerical solution of the equations of motion is important for complicated motions or long simulation times. Most of the contents of the present report has already been described in the report FOA-R--00-01627-314--SE Optimization of missile performance: nonlinear system theory, chapter 6 of which constitutes a preliminary version of the present report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182