Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensor management for information fusion - A review.

Sensor management for information fusion - A review. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Xiong Ning, Svensson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0158--SE)
Nyckelord sensor management, multi-sensor system, data fusion, information fusion, sensor deployment, sensor behavior assignment, sensor coordination, Ledningssystemteknik
Sammanfattning Begreppet sensorstyrning avser metodik för informationsinsamling som bygger på styrning och samordning av sensorresurser. Det är ett område av växande betydelse inom forskning och utveckling kring moderna multisensorsystem. Denna rapport presenterar en översikt av hur sensorstyrning kan tillämpas inom informationsfusion, beskriver sensorstyrningens plats och roll i detta sammanhang samt abstraherar centrala metodfrågor utifrån kända tillämpningsbehov. Rapporten ger också en översikt över problemlösningsmetoder inom området.
Abstract Multi-sensor management concerns the control of environment perception activities by managing or coordination the usage of multiple sensor resources. It is an emerging research area, which has become increasingly important in research and development of modern multi-sensor systems. This article presents a comprehensive review of multi-sensor management in relation to multi-sensor information fusion, describing its place and role in the larger context, generalizing main problems from existing application needs, and highlighting problem solving methodologies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182