Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signature simulation and signal analysis for 3-D laser radar.

Signature simulation and signal analysis for 3-D laser radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Tomas, Steinvall Ove, Letalick Dietmar
Ort: Linköping
Sidor: 57
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0163--SE)
Nyckelord 320, laser, laserradar, vågformssimulering, måligenkänning, toolbox, matlab, laser radar, waveform simulation, target recognition, E7030
Sammanfattning Från vanliga laserdata kan man enkelt bestämma avståndet till målet i varje skott. En vidareutveckling är att extrahera den reflekterade vågformen i varje laserskott. Det senaste tillägget till tekniken är den så kallade 3-D-laserradarn som sveper över målet och genererar en matris av reflekterade vågformer. Teori från den tidigaste formen av laser har applicerats på den senaste teknologin, 3-D-laserradarn. Innan det här projektet har de dock inte varit samlade i en toolbox i MATLAB och därmed inte tillräckligt väl testade och utvärderade. Den här rapporten innehåller den teoretiska bakgrunden för simulering av den reflekterade vågformen följt av en mindre validering av algoritmerna. För att analysera den simulerade vågformen, presenterar den här rapporten ett försök att utgående från vågformen identifiera lutningen hos en yta. Toolboxen är implementerad i MATLAB och framställs i denna rapport endast med en beskrivning.
Abstract From ordinary laser data you can easily determine the distance to the target in every single laser shot. A development from this original technique is to extract the reflected waveform from every laser shot. The latest addition to this technology is the 3-D laser radar, which gives an array of reflected laser pulse waveforms. Theories regarding the earlier forms of laser measurements can be, and have been, applied on this latest technology, the 3-D laser radar. Though until this master thesis they have not been gathered in a toolbox in MATLAB and therefore they have not been sufficiently tested and evaluated. The report contains the theoretical background for the simulation of the reflected waveform and then a validation of the algorithms. To analyze the simulated waveform, this report presents an attempt to use surface classification to detect the slope of a surface. The toolbox is implemented in MATLAB and is in this report only presented with description.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182