Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Urannivåer i urinen hos svensk personal som arbetat eller avser att arbeta i den svenska KFOR-styrkan.

Urannivåer i urinen hos svensk personal som arbetat eller avser att arbeta i den svenska KFOR-styrkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Björn, Nygren Ulrika
Ort: Umeå
Sidor: 7
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0165--SE)
Nyckelord Utarmat uran, urin, Kosovo, depleted uranium, urine, Kosovo
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar resultaten från en undersökning av urannivåer i urin hos svensk personal som tjänstgjort i Kosovo under hösten 2000 till våren 2001(KS03). Som kontrollgrupp i studien har utbytesbataljonen (KS04), dvs personal som ännu inte varit i Kosovo, använts. För undersökningen samlades dygnsurin in från de personer som valts ut till studien och sedan mättes halterna av uran och kreatinin i urinen. REsultaten visar att halten av uran i urin hos Kosovo-gruppen är betydligt lägre än halterna hos den svenska gruppen. Medelvärdet för Kosovo-gruppen är 6,9 ng U/g kreatinin och för den svenska gruppen 26,8 ng U/g kreatinin.
Abstract This report summarizes the results of a study of uranium levels in urine from Swedish personnel serving in Kosovo during autumn 2000 and spring 2001 (KS03). The exchange battalion (KS04), i.e. personnel that has not yet been to Kosovo, has been used as a control group in the study. Daily urine was collected from the persons chosen for the study and the levels of uranium and creatinine were determined. The results show significantly lower levels of uranium in urine for the Kosovo group compared to the Swedish group. The mean value of the Kosovo group is 6.9 ng U/g creatinine and 26.8 ng U/g creatinine for the Swedish group.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182