Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementering av en telekonfliktmodell i mjukvarudemonstratorn ELSA.

Implementering av en telekonfliktmodell i mjukvarudemonstratorn ELSA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fors Karina
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0166--SE)
Nyckelord 720, telekonflikt, COTS, elektriskt styrbara antenner, intersystem interference, COTS, electrically steerable antennas
Sammanfattning Eftersom användningen av civil elektronik har ökat inom militära tillämpningar under det sista årtiondet kommer telekonfliktrisken att öka beroende på att den civila elektroniken ger ifrån sig betydligt högre störningsnivåer än militär utrustning. På FOI har man tagit fram ett verktyg, mjukvarudemonstratorn ELSA, för att simulera och grafiskt visa en mottagares förstärkande egenskaper i olika riktningar beroende på hur egna system och fientliga störare är grupperade. Nu är man intresserad av att se vilka effekter som störningar från egen elektronisk utrustning får på antennens strålningsdiagram. En telekonfliktmodul har därför implementerats i mjukvarudemonstratom ELSA. Examensarbetet består av tre delar som ska ingå i telekonfliktmodulen. Den första delen är att skriva den funktion som beräknar effekt som COTS-elektroniken (COTS Commercial Off The Shelf) bidrar med i den störda radiomottagaren. Den andra innefattar en inmatningsdel, och den sista delen består av att grafiskt presentera resultatet genom att visa hur antenndiagrammet har förändrats vid närvaro av en telekonflikt. Resultatet från telekonfliktmodulen då fyra intressanta scenarion har simulerats visar att en telekonflikt har stor betydelse på antennens strålningsdiagram.
Abstract Because of the increased use of civilian electronics in military applications during the last decade, the risk of intersystem interference is also increasing. This is due to the fact that civilian electronics produce a higher level of interference when compared to military electronics. A software demonstrator tool, ELSA, has been developed at FOI to simulate and graphically illustrate the amplification characteristics of receiver in different directions depending on the deployment of own systems and hostile jammers. FOI is currently interested in studying the effects of the interference on the antenna beam pattern. For this purpose, an intersystem interference module has been implemented in ELSA. The work included three main parts. The first was to make the function that calculated the power that receiver detected from COTS. The second was to enable entry of parameters in the intersystem interference module window, and the last was to implement the graphic to illustrate the effect that COTS has on the antenna beam pattern. The results from four different simulated scenarios shows that an intersystem interference has effect on the antenna beam pattern.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182