Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Russia´s policy vis-á-vis Georgia: Continuity and Change.

Russia´s policy vis-á-vis Georgia: Continuity and Change. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Normark Per
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0168--SE)
Nyckelord Ryssland, Georgien, Kaukasus, Abchasien, Tjetjenien, militärbaser, Försvarsanalys, visum, olja, Russia, Georgia, Caucasus, Abkhazia, Chechnya, military bases, visas, oil
Sammanfattning Rysslands politik mot Georgien vid sekelskiftet jämförs med början av självständighetstiden i tre viktiga aspekter Beträffande Abchasien kan konstateras an politiken kännetecknats av kontinuitet både genom det formella stödet för Georgiens territoriella integritet och det informella stödet för de abchasiska separatisterna. I fråga om de ryska styrkorna i Georgien lovade Ryssland inledningsvis att dra tillbaka dem, men de stannade kvar och deras närvaro formulerades genom två avtal. Senare drog Ryssland tillbaka sina gränstrupper från Georgien och ingick ett avtal att också ta hem de militära förbanden. Snart började Ryssland dock förhala tillbakadragandet och sommaren 2001 syntes utsikterna för ett totalt uttåg osäkra. Vad gäller kriget i Tjetjenien, kunde Ryssland glädja sig åt att Georgien stödde dess strävan att krossa separatismen där under 1994-1996. Men när Ryssland återupptog kriget 1999 och Georgien försökte ställa sig neutralt, försämrades relationerna, och Ryssland införde visumtvång, vilket hårt drabbade den georgiska ekonomin. Den ryska politiken var alltså inkonsistent med ett gap mellan ord och handling.
Abstract Russian policy towards Georgia at the turn of the century is compared to that of the first years of Georgian independence in three important aspects. With regard to Abkhazia, it is shown that the Russian policy has been characterised by continuity, both in the formal support of Georgian territorial integrity, and in the informal support of the Abkhazian separatists. Concerning Russian armed units in Georgia, Russia initially promised to withdraw them. However, they remained and their presence was formalised in two agreements. Later, the border troops were withdrawn and an agreement was reached on pulling out the military units as well. Then Russia started to drag its feet, and in the summer of 2001 the prospects for a complete withdrawal looked uncertain. Regarding the war in Chechnya, Russia was pleased that Georgia supported its attempt to crush separatism there in 1994-96. But when Russia resumed the war in 1999 and Georgia tried to stay neutral, the relations deteriorated and Russia introduced a visa regime, which became a hard blow to the Georgian economy. Russian policy thus was inconsistent with a discrepancy between words and deeds.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182