Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av svenska bataljonens humanitära insatser i Kosovo.

Utvärdering av svenska bataljonens humanitära insatser i Kosovo. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Broberg Wulff Maria, Ströberg Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0171--SE)
Nyckelord CIMIC, utvärdering, humanitära insatser, Kosovo, CMO, PSO, evaluation, humanitarian aid
Sammanfattning Den första svenska bataljonen kom till Kosovo i oktober 1999. Inom dess uppgifter har ingått att garantera säkerheten för de boende, men även att genomföra humanitära insatser som stöd till civilbefolkningen. Ett ramavtal på 1.5 miljoner kronor undertecknades mellan Sida och SWEDINT i februari 2000 som gav den svenska bataljonen bidrag för att genomföra småskaliga humanitära insatser. Det är dessa insatser som utvärderas här. De intervjuade företrädama från mattagarlandet (byrådsföreträdare, etc) säger sig vara mycket nöjda med bataljonens humanitära insatser. Samverkansorganen (UNMIK, Medicos del Mundo och Scandinavian House) är också nöjda med bataljonens insatser. Bataljonens kompetens och resurser bör således kunna utnyttjas för den här typen av insatser. Rapporten innehåller rekommendationer på hur en förlängning av ramavtalet mellan Sida och Försvarsmakten kan utformas för att klargöra deras roller samt för att underlätta den administrativa hanteringen av bidraget. Vidare väcker denna utvärdering frågor rörande utvecklingen av fortsatt civil-militär samverkan. Det är viktigt att Sida och FM skapar former för en kontinuerlig dialog. Ett viktigt steg i denna riktning vore utarbetande av ett gemensamt policydokument om hur de skall agera tillsammans vid utlandsinsatser. utarbetande av ett gemensamt policydokument om hur de skall agera tillsammans vid udands insatser.
Abstract The first Swedish battalion (SWEBAT) arrived in Kosovo in October 1999. Their main undertaking has been to guarantee the security for the local population, but also to provide them with humanitarian relief. Sida and SWEDINT signed a general agreement containing 1.5 million SEK in February 2000 - money that SWEBAT was to use when accomplishing small-scale humanitarian operations. This report is an evaluation of these small-scale operations. Those interviewed from the receiver country (village representatives etc.) were all very satisfied with SWEBA7s humanitarian operations and so were the co-ordinating organisations, such as UNMIK, M6dicos del Mundo and Scandinavian House. Our conclusion is that SWEBAT´s competence and resources have been well used and suited to these kinds of operations. The battalion should therefore as we see it be used for similar operation in the future. The report contains recommendations on how the general agreement between Sida and the military authorities could be continued in order to clarify their respective roles. In addition there are recommendations on how to make the administrative work of the funding easier. Furthermore, this evaluation raises new questions concerning the further development of the civil-military co- operation (CIMIC - CMO) between the parties. It is important that Sida and the military authorities create a confinuos dialogue. A step in this direction would be the preparation of a common policy document, on how to act together in operations abroad.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182