Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerical analysis of time dependent external disturbances on separated axisymmetric nozzle flow.

Numerical analysis of time dependent external disturbances on separated axisymmetric nozzle flow. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Butenschön Momme
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0173--SE)
Nyckelord Raketmunstycke, separerad strömning, tidsberoende strömning, turbulent strömning, rocket nozzle, separated flow, time-dependent flow, turbulent flow, 840
Sammanfattning Ett stort problem vid design av moderna raketmunstycken är att stötmönstret som bildas vid överexpanderat tillstånd är känsligt för yttre störningar. Stötmönstret är mycket instabilt, vilket innebär att små störningar i strömningsfältet kan ge stora asymmetriska laster på munstycket. Stötens rörelser har analyserats numeriskt genom att ansätta en periodisk tryckfluktuation på den yttre beräkningsranden. Sidolasterna har uppskattats från en tidsberoende axisymmetrisk analys. Inom det frekvensområde som studerats, visar den tidsberoende analysen hur störningarna propagerar, stötrörelserna utvecklas samt hur sidolasterna genereras.
Abstract In overexpanded rocket nozzle flow at low altitudes, the sensitivity of the shock structure, that develops inside the expansion part of the nozzle, causes severe problems in modern nozzle design. This shock structure is highly unstable, so that small fluctuations in the flow field can lead to heavy asymmetric loads on the nozzle. The movement of the shock structure is analyzed numerically by imposing a periodically fluctuating pressure to an external boundary face. The effects on the sideloads are estimated by an unsteady axisymmetric analysis. The unsteady analysis shows, for the investigated frequency range, how the fluctuation propagates, the shock movement develops and sideloads are generated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182