Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vindkraftsverksprogrammet VKK. Lägesrapport verksamhetsåret 2000/2001.

Vindkraftsverksprogrammet VKK. Lägesrapport verksamhetsåret 2000/2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Thor Sven-Erik (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 77
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0185--SE)
Nyckelord Vindkraftsprogrammet VKK, vindkraft, vindenergi, forskning, windenergy research
Sammanfattning Energimyndighetens ökade satsningar på forskning och utveckling inom vindenergiområdet har resulterat i att programmet nu omfattar 15.6 miljoner kronor per år. Verksamhetsåret 2000/2001 är det sista i en treårsperiod. Programmet har dock förlängts ett halvt år i avvaktan på nästkommande forskningsprogram och avslutas därför 31 december 2001. Under verksamhetsåret 2000/2001 har resultat från verksamheten bidragit till förbättrade möjligheter att konstruera effektiva och säkra vindkraftverk samt att underlätta etablering av vindkraft i landet. Detta är de två huvudmålen för forskningsprogrammet.
Abstract This report describes the results that have been achieved during the period July 1 2000 to June 30 2001.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182