Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

7nde ECERS-konferensen i Brugge.

7nde ECERS-konferensen i Brugge. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Annika
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0193--SE)
Nyckelord Keramer, Ceramics, 230
Sammanfattning Den besökta konferensen var 7nde ECERS konferensen i Brugge, Belgien, 010909-010913. ECERS står för European CERamic Society och bildades 1987 för att koordinera och stödja forskningsarbeten inom keramområdet. Vartannat år hålls en konferens i ett av medlemsländerna. Under denna konferens var det fyra parallella sessioner och två stora postersektioner. De ämnen som behandlades gick under följande huvudrubriker: Processing, Material och General. Genomgående teman under föreläsningarna var ökad densitet, K1C och användandet av "disposable precursors". De material med nära nog teoretiska densiteter som det talades om var a- och g-Al2O3 och stabiliserad eller ostabiliserad ZrO2. Det var en intressant konferens och ett mötesforum för alla grenar inom keramforskningen. Den var väl organiserad och schemaläggningen kändes genomtänkt. Många grenar var representerade med effekten att det var en enorm spridning på föreläsningarna. Många av de presenterade teknikerna kan, ur ballistisk synvinkel, främst vävas in i tillverkningen av nya skyddsmaterial. Inför framtiden rekommenderas representation i form av föredrag eller poster.
Abstract The visited conference was the 7th ECERS in Brugge, Belgium, 2001 Sept. 9-13. ECERS stands for the European CERamic Society and was founded in 1987 to co-ordinate and support research within ceramics. Every other year a conference is held in one of the membership countries. During this conference there were four parallel sessions and two big poster sections. The subjects treated went under the following main headlines: Processing, Material and General. Though out the lectures general themes were increased density, enhanced K1C and the use of disposable precursors. Material with close to theoretical density that were discussed were a- and g-Al2O3 and stabilised or unstabilised ZrO2. It was an interesting conference and a forum for meeting all aspects of ceramics research. It was well organised and the schedule felt carefully prepared. Many aspects of ceramics research were represented with the effect of enormous spread in the lectures. Many of the presented techniques can, from a ballistic point of view, be applicable in the manufacturing of new protection materials. A recommendation for the future is to attend this conference with a lecture or a poster.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182