Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Robust detektion av fordon i naturlig miljö.

Robust detektion av fordon i naturlig miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Loven Johan
Ort: Linköping
Sidor: 71
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0196--SE)
Nyckelord 330, måldetektering, ATR, RX-algoritmen, textursegementering, gaborfilter, kanttäthet, CFAR, target detection, ATR, RX-algorithm, texture based segmentation, gabor filter, edge density, CFAR
Sammanfattning Arbetet behandlar problemställningen att automatiskt detektera mål i bilder. En studie av system och principer för automatisk måligenkänning har gjorts och ett antal olika algoritmer för detektering har implementerats. Både små mål och utbredda mål behandlas.Detektering av små mål görs med ett adaptivt matchat filter, kallad RX-algoritmen. För detektering av utbredda mål används skilda tekniker som kanttäthet,textursegmentering och statistiskt baserade detektorer. Resultat från simuleringar gjorda med både visuella och infraröda bilder presenteras. Arbetet ingår som en del i en utveckling av värderingsverktyg av signaturanpassning.
Abstract This work discusses the problem of automatic target detection in images. A study of systems and principles for automatic target recognition has been done and a number of different detection algorithms have been implemented. Both small targets and spatial extended targets are treated. Small targets are detected with an adaptive matched filter, called the RX-algorithm. Extended targets are detected with different techniques such as edge density, texture segmentation and statistical based detectors. Results from simulations on both visual and infrared images are presented. The work is a part of the development of tools for evaluation of low observables.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182