Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spel och underhållningsteknologi som stöd för distribuerat lärande.

Spel och underhållningsteknologi som stöd för distribuerat lärande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderberg Håkan, Kylesten Birgitta
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0210--SE)
Nyckelord 510, COTS, demonstrator, distribuerat lärande, lågkostnadsimulering, PC-spel, spelbaserat lärande, träning, COTS, commercial PC-games, distributed training, game based learning, low cost simulation
Sammanfattning Syftet med studien har varit att skapa ett underlag inför beslut om spel- och nöjesteknologi som stöd för träning och utbildning kan vara ett intressant forskningsområde. Bakgrunden är ett projektförslag med namnet "Spel- och underhållningsteknologi som stöd för distribuerat lärande" som under våren skickades till FOls fria forskningsråd. Förslaget bedömdes som relevant och erhöll därför medel för fortsatt beredningsarbete under sommaren 01. Rapporten inleds med en redogörelse för hur spel- och nöjesteknologi idag används inom olika försvarsmakter, främst det amerikanska, men även inom civila områden. Därefter ges förslag på hur den här typen av teknologi kan användas inom svenska försvaret, hur den kan prövas och jämföras med annan teknik för träning och utbildning, samt vilken typ av träning och utbildning som är möjlig att genomföra. Slutligen ges exempel på olika demonstratorer som kan utvecklas och vilka ämnesområden som bör studeras ytterligare.
Abstract The purpose of the study was to create a basic report concerning if game- and entertainment technology in support for training and education could be an interesting research area. The background was a project proposal with the name "Game- and Entertainment technology in support for advanced distributed training", that was send to FOls independent research council. The proposal was considered to be relevant and therefore received funds to continue the preparation of a basic report. The report begins with a description of how game- and entertainment technology today are used in different defense forces, mainly USA and DoD, but also in civilian areas. Then are some suggestions made of how this technology can be used within the Swedish Armed Forces and which prototypes that could be developed, which is followed by a discussion concerning evaluation and comparison between game- and entertainment technology and existing technology for training and education performed. Finally, are some made of which kind of training, education and research that is possible to perform with this type of consumer technology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182