Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Handlingsvägar för befolkningsskyddet.

Handlingsvägar för befolkningsskyddet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindberg Mats, Lövkvist Anna-Lena, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0216--SE)
Nyckelord befolkningsskydd, andningsskydd, skyddsmask, skyddsrum, skyddssystem, population protection, breathing equipment, protective mask, shelter, protection system
Sammanfattning Planeringsinriktningen för två tunga komponenter inom befolkningsskyddet -skyddsrum och andningsskydd - har analyserats. Det konstateras att planeringen bygger på olika hotbilder, och att den hotbild som styrt skyddsrumsproduktionen kan ifrågasättas. Den kan dock inte enkelt ersättas. Skyddsrumsproduktionen innebär en långsiktig investering, vars "lönsamhet" beror på hur krigsfisken i norra Europa bedöms i ett perspektiv långt in på det nya århundradet. Beroende på den vikt en ny hotbild ger hotet från kemiska stridsmedel, radiak och biologiska stridsmedel kan befintliga andningsskyddslager antingen tänkas awecklas eller förnyas. I det senare fallet kan utdelning av andningsskydden i fred övervägas.
Abstract Shelters and breathing protective devices are two major components of public protection in Sweden. This is an analysis of their current guiding principles and possible future ones. The basic threat assessment document for civilian defence is found to be a guideline only for shelter production. We see the guideline as somewhat too narrow in scope. It can, however, not be easily substituted as shelter production is a long term investment requiring a long term threat assessment to give a proper perspective on whether shelters are "profitable" or not. Depending on the weight given to the chemical, radioactive and biological threat the supplies of breathing protective devices should be either decommissioned or modernized. In the latter case distributing the devices in peacetime may be considered as an alternative.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182