Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skyddar gasfilter mot isocyanater?

Skyddar gasfilter mot isocyanater? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jönsson Per-Gunnar, Bylund Jan, Forsberg Jens, Friström Magdalena, Hammarström Lars-Gunnar, Jansson Anita, Rittfeldt Lars, Thorpsten Jerker
Ort: Umeå
Sidor: 42
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0222--SE)
Nyckelord Arbetsmiljö, isocyanater, isocyansyra, metylisocyanat, gasfilter, andningsskydd
Sammanfattning Isocyansyra (ICA) och metylisocyanat (MIC) kan förekomma som luftförorening i vissa arbetsmiljöer i så höga halter att det kan vara nödvändigt att använda personliga andningsskydd som skydd mot dem. I många fall har det visat sig att filterskydd skulle vara det mest praktiska. Det har dock funnits en stor osäkerhet om hur effektiva gasfilter är mot dessa isycyanater. Vi har därför testat ett antal gasfilter mot ICA och MIC. Läckningskurvor för dessa ämnen har bestämts genom att exponera gasfilter för en gasström med en känd halt av MIC eller ICA. Genom att absorbera den utläckande gasen i en serie gastvättflaskor med dibutylamin i toluen kunde utläckande halter ned till 0,05 ppb analyseras med GC-MS. Resultaten visar att ICA fångas upp bra av de gasfilter som provats. MIC fångas i regel upp sämre på ett gasfilter än ICA. Hög luftfuktighet ger en kraftig försämring av skyddsförmågan mot MIC, däremot verkar skyddsförmågan mot ICA inte påverkas lika negativt. Några av de provade filtren gav ett gott skydd mot MIC även vid hög luftfuktighet.
Abstract In some workplaces isocyanic acid (ICA) and methyl isocyanate (MIC) can be present as air pollutants at high concentrations. The use of individual respiratory protection is therefore sometimes necessary. In many cases air-purifying respirators have been found to be the only practically feasible solution. However, there has been a large uncertainty about the effectiveness of gas filters against these low-boiling isocyanates. In order to check the usefulness of gas filters against low-boiling isocyanates we have determined breakthrough curves for ICA and MIC for a number of gas filters. To be able to determine breakthrough levels down to 0.05 ppb the effluent gas was absorbed in a series of gas wash bottles with dibutylamine in toluene. The resulting urea derivatives were then analysed by GC-MS. The results show that ICA is taken up efficiently by the tested gas filters. As a rule MIC is taken up less efficiently. Hight relative humidity was found to have a very negative effect on the protection against MIC, whereas the protection against ICA was less affected. However, it was possible to find gas filters that gave good protection against MIC also at high relative humidity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182