Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

In-situ adjustment of electromagnetic dipole sensor.

In-situ adjustment of electromagnetic dipole sensor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fristedt Tim, Ljungdahl Gösta
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0224--SE)
Nyckelord Mindetektion, elektromagnetisk, aktiv EM, dipol, positioneringssystem, lägesstyrning, mine detection, electromagnetic, active EM, dipole, positioning system, motion control
Sammanfattning I syfte att förbättra experimentell utrustning för mindetektion har en aktiv elektromagnetisk dipolsensor avsedd för undervattensbruk utrustats med två linjära motorer som medger justering av mottagarelementet i x- och i y-led. Motorerna kan styras med mjukvara på en PC. När de väl är inställda är det är också möjligt att styra motorerna via en apparat som alstrar linjära styrspänningar. Rörelseområdet sträcker sig över flera centimeter i vardera riktningen med en precision på bråkdelar av en millimeter. Mjukvarustyrning medger precision i storleksordningen hundradels millimeter. Motorerna är förbundna med kontrollapparaturen via 40 m kabel. Utrustad på detta sätt medger dipolsensorn in-situjustering av mottagarelementet. Fältförsök visar förbättring av signal-till-brusförhållandet i storleksordningen 35 dB jämfört med manuell justering av mottagarelementets läge.
Abstract To improve experimental equipment for mine detection an underwater active electromagnetic dipole sensor has been fitted with linear motors allowing xy-motion of the receiver. The motors can be controlled by software running on a PC. Once configured it is also possible to control the motor´s via a control box generating control voltages that are linearly related to the position along the axis. The span in either direction is several centimetres with submillimetre precision using the control box. Software control allows for precision in the order of 10-2 mm. The motors are connected to the control apparatus via a 40 m-cable. Thus fashioned the dipole sensor is capable of in-situ adjustment of the receiver. Experiments at sea demonstrate improvements of the signal-to-noise ratio of the dipole sensor of the order of 35 dB compared to manually adjusting the xy-position of the receiver.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182