Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Alternativ finansiering av försvarsmaktens resurser. Exemplifierade av områdena helikopterlogistik, helikopterträning och fartygsunderhåll.

Alternativ finansiering av försvarsmaktens resurser. Exemplifierade av områdena helikopterlogistik, helikopterträning och fartygsunderhåll. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asplund Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0227--SE)
Nyckelord Försvarsanalys, privat-offentlig produktion, helikopterträning, fartygsunderhåll, Sverige, public-private production, helicopter logistics, helicopter training facilities, ship maintance, Sweden
Sammanfattning l rapporten argumenteras för att exempelvis drift och underhåll inom Försvarsmakten tillhör en kategori av varor och tjänster som det inte är helt enkelt att avgöra om de bör bedrivas inom ramen för en statlig verksamhet eller av näringslivet. Flera marknadskaraktäristika talar för en fortsatt offentlig produktion. Mot detta talar resonemang om ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Behovet av ett antal ekonomiska beslutskrdeder för ett statligt engagemang är således centralt då dessa pekar på om, och fill Niilken grad, det offendiga bör engagera sig. Rapportens slutsats är att det har ett värde att tillåta ett visst mått av experimenterande i sökandet efter ett effektivt partnerskap mellan det offentliga och det privata utifrån olika kriterier, även inom Försvarsmakten.
Abstract In this report we argue for wether the logistcs and maintance, within the Swedish Armed Forces, should produced by the private- or public sector. Several market characteristics imply a continued public production. However, a private production Will perhaps result in cost savings and greater effetiveness. Therefore, there is a need for some economic criteria which indicate ~, and to what degree, the public should engage in tis production. Our conclusion is that there are gains to be made by experimenting between public- and private production, in search for efficiency even for the Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182