Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Response and damage due to medium velocity impact on composites.

Response and damage due to medium velocity impact on composites. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Olsson Robin, Paget Christophe
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0235--SE)
Nyckelord Kompositmaterial, slag, slagskador, slagbelastning, intryckning, dubbelskalspaneler, composite materials, impact, impact damage, impact loads
Sammanfattning Denna rapport beskriver respons och skador i kompositlaminat av kolfiber/epoxi vid slagprov med medelhög hastighet. En kvasiisotrop och en vingrelevant 3 mm tjock uppläggning provades för vart och ett av materialen IM7/8552 och IM7/977-2. Prov utfördes med en instrumenterad 10 g slagkropp vid 37 och 47 m/s (7J och 11J). Slagresponsen presenteras i form av kontaktlast och utböjningshistorier. Skadorna kvantifieras genom intryckningsdjup och storlek på delamineringsområdet. Resultaten visar att stenskott kan orsaka betydande delamineringar utan någon synlig skada på ytan. Förutom jämförelser för ett givet material och en given uppläggning fanns ingen direkt koppling mellan intryckningsdjup och delamineringsstorlek. I själva verket upptäcktes de största delamineringarna i materialet med de minsta intryckningarna.
Abstract This report describes response and damage of carbon fibre/epoxy composite laminates under medium velocity impact tests. A quasi-isotropic and a wing relevant 3 mm thick layup were tested for each of the materials IM7/8552 and IM7/977-2. Tests were done with an instrumented 10 g impactor at 37 and 47 m/s (7J and 11J). Impact response is expressed by contact load and deflection histories. Damage is quantified by dent depth and size of the delamination zone. The results demonstrate that runway debris may cause significant delaminations without any visible surface damage. Except for a given material and lay-up there was no direct correlation between dent depth and delamination size. Actually, the most severe delaminations were found in the material with the smallest dents.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182