Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Extraction of individual trees using laser radar data.

Extraction of individual trees using laser radar data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Persson Åsa
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0236--SE)
Nyckelord 320, trädextrahering, laserradar, signalbehandling, segmentering, vegetationssegmentering, egenskapsextrahering, tree extraction, laser radar, signal processing, segmentation, vegetation segmentation, feature extraction, E3901
Sammanfattning Vid framställning av 3D-modeller av landskap från laserradardata är det önskvärt att automatiskt kunna identifieraolika objekt som till exempel byggnader, träd och vägar från mätdata. l detta arbete implementerades en algoritm för att identifiera enskilda träd från laserradardata. Segmenteringen gjordes i två steg. Först gjordes en segmentering baserad på texturmått och dubbelekon för att separera konstgjorda (byggnader) och naturliga (vegetation) objekt. Enskilda träd segmenterades sedan i de identifierade områden av vegetation där positionen, höjden och krondiametern av träden estimerades. De automatiskt detekterade träden jämfördes med markmätningar och resultatet visade att 71 % av träden var korrekt identifierade. Medelpositionsfelet av de detekterade träden var 51,4 cm. Höjden och krondiametern av de detekterade träden kunde estimeras med ett standardfel på 0,63m respektive 0,61m.
Abstract When generating 3D-landscape models using laser radar data, it is desirable to automatically extract different objects, such as buildings, trees, roads, etc, from the data set. In this study, an algorithm was implemented to extract individual trees using laser radar data. The segmentation was done in two steps. First, a segmentation based on texture measures and recording of double echoes was performed to separate man-made objects (buildings) and natural objects (vegetation). Single trees were then segmented in the identified areas of vegetation and the position, height, and crown diameter of the detected trees were estimated. The automatic recognition of the trees was compared with ground measurements and the result showed that 71 % of the trees were correcfly identified. The average positional error of the detected trees was 51.4 cm. The height and the crown diameter of the detected trees could be estimated with a standard error of 0.63m and 0.61 m, respectively.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182