Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integration och styrning av sensorer i nätverk.

Integration och styrning av sensorer i nätverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Strömberg Dan
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0237--SE)
Nyckelord 770, E7022, beslutscirkel, OODA loop, datafusionsnod, multisensorintegration, datafusion, sensorstyrning, sensornät, multi sensor integration, data fusion, sensor management, sensor net
Sammanfattning På moderna stridsplattformar finns många sensorer men mycket litet av dataintegration. Det skapar problem för plattformsoperatörer som måste ha hög situationsmedvetenhet, eftersom tid måste ägnas åt att manövrera och tolka sensordata. Ett annat problem är att den flexibilitet som finns i moderna sensorsystem kräver lämpligt operatörsstöd för snabb och flexibel sensorstyrning. Kunnande börjar nu etableras om hur plattformsburna sensorsystem under operatörens kontroll kan arbeta tidseffektivt, det vill säga självständigt kan anpassas efter de dynamiska behov som finns av situationsmedvetenhet och sensorstyrning. Ett verktyg har utvecklats på FOI för att studera dessa problem. Den centrala principen har varit att utgå från beslutscirkeln (eng: OODA-loopen). Verktyget kan simultant bearbeta ett (godtyckligt) antal operatörsstyrda eller maskingenererade OODA-loopar. Det interagerar med alla operatörer och sensorer ombord på plattformen, och utgör en datafusionsnod. Den kan också samverka med andra plattformar av samma eller annan typ (fartyg, flygplan, markfordon). Datafusion, situationsbedömning, hotanalys och sensorstyrning utförs under bearbetningen av de individuella OODA-looparna. I ett par applikationsexempel visas hur noden kan användas inte bara för att styra plattformens egna sensorer utan även sensorer på andra plattformar. Avslutningsvis visas hur noden kan användas för att bygga upp operatörstjänster vilka kan utnyttjas av användare som inte måste känna till vilka sensorer som egentligen finns att tillgå.
Abstract Modern combat platforms have many sensors but little integration of data from them. This causes problems for operators in situation awareness tasks, since they must take time for maneuvering and fusion of the sensors. Another problem is that the high degree of flexibility in modern sensor systems requires high level operator support for fast sensor control. Knowledge is now being established about how to use platform-based sensors in an time-effective way, that is how to effectively use them when many sub systems and operators simultaneously call for them. A tool has been developed to study these problems. The main principle has been to exploit the OODA loop concept (Observe/Orient/Decide/ Act). The tool can simultaneously process a number of OODA loops, generated autonomously or by operators. It interacts with operators and sensor systems on board the platform, and is a data fusion node. It may also interact with other platforms of the same or different type (ship, plane, ground vehicle). Sensor integration, situation analyses, threat assessment and sensor control are performed during the OODA loop processing. Two examples show that it can interact with other platforms for efficient resource exploitation. Finally, it is shown how the node may be used in a network where users may ask for services that use sensors whose existence the users may not be aware of.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182