Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DMT Digital electronic support systems. An introduction to modulation classification.

DMT Digital electronic support systems. An introduction to modulation classification. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nagy Peter
Ort: Linköping
Sidor: 89
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0238--SE)
Nyckelord 750, modulationsklassificering, modulation classification, E7018
Sammanfattning Under de två senaste decennierna har arbetet pågått med att ta fram automatiska metoder för modulationsklassificering. Utvecklingen har drivits på av behovet att ersätta mänskliga operatörer med automatiska system för att man ska kunna hantera den täta signalmiljö som man möter idag. Framstegen inom signalbehandlingsområdet såsom framtagandet av nya signalbehandlingsalgoritmer och utvecklingen av hårdvara för signalbehandling är ett par faktorer som bidragit till denna utveckling. Den här rapporten kommer att ge en introduktion till modulationsklassificering. Rapporten fokuserar inte på någon specifik modulationsklassificerare utan ger en allmän introduktion till området. Metoderna presenterade här passar bäst för äldre modem med datatakter upp till 1200 baud.
Abstract During the last two decades the development of automatic methods for modulation classification has been an ongoing effort. The development has been driven by the need to replace human operators with automatic systems to be able to cope with the dense electromagnetic environment encountered in signal surveillance situations. A second factor that has had a great influence on the development is the advance in the area of signal processing, both in terms of theoretical advances and hardware improvements. This report will give an introduction to the area of modulation classification. The material is not focused on any specific modulation classifier, but will give a general introduction to the area. The methods presented in the report are most suited for older modems with data rates up to 1200 Bd.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182