Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kriterier för framgångsrik forsknings-, utrednings- och konsultverksamhet - fem exempel.

Kriterier för framgångsrik forsknings-, utrednings- och konsultverksamhet - fem exempel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedvall Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0242--SE)
Nyckelord forskning, utredning, kriterier, management, research, analysis, Försvarsanalys
Sammanfattning projektets syfte är att redovisa kriterier/vewrktyg som fem organisationer använder i sin forsknings-, utrednings- och konsultverksamhet. Resultaten tyder på att det - för framgångsrik forskningsverksamhet - kan vara viktigt med en entydig vision; att denna vision bör vara förankrad i forsknings- och utredningsprocesser. Olika slags dokumentation, bland annat mycket enkla checklistor, kan vara verktyg för att uppnå bättre resultat.
Abstract The aim of this project is to identify principles/instruments used by five organisations in their research, analysis and consultancy. The results indicate the importance of having clear objectives; that the organisation`s vision should be reflected when doing research and analysis. To document and to minute can improve the research processes and results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182