Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A numerical study of acoustic waves in a non-homogeneous flow.

A numerical study of acoustic waves in a non-homogeneous flow. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hetyei Åsa, Efraimsson Gunilla
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0243--SE)
Nyckelord Aeroskustik, jet flöde, icke-reflekterande randvillkor, aero acoustics, jet flow, non-reflective boundary conditions, 840
Sammanfattning En numerisk studie av akustiska vågor som fortplantar sig i ett icke homogent flöde utfördes på en tvådimensionell domän. Ett subsoniskt jetflöde användes som basflöde till vilken en akustisk våg adderades. Det verifierades teoretiskt och numeriskt att den använda jetflödesmodellen uppfyllde Euler ekvationerna. I den numeriska verifieringen uppstod instabiliteter i tryck- och hastighetsfälten. Då instabiliteterna reflekterades vid utflödes randen och därmed skulle förstöra de akustiska beräkningarna, gjordes försök att reducera magnituden av instabiliteterna innan de nådde utflödes randen. En undersökning av hur många grid punkter som krävs för att fortplanta akustiska vågen i ett icke homogent medium genomfördes.
Abstract A numerical study of acoustic waves propagating in a non homogeneous flow was performed on a two dimensional domain. A subsonic jet flow was used as a base flow to which an acoustic wave was superimposed. It was theoretically and numerically verified that the jet flow model that was used satisfied the Euler equations. In the numerical verification instabilities appeared in the pressure and velocity fields. Since the instabilities were reflected at the outflow boundary and hence would destroy the calculations including acoustic waves, attempts were made to reduce the magnitude of the instabilities before they reached the outflow boundary. Examination of how many grid points that had to be used in order to propagate the acoustic wave in a non-homogenous medium was made.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182