Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Cirkulär gruppantenn för aerostatradar. En inledande studie.

Cirkulär gruppantenn för aerostatradar. En inledande studie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Lars
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0245--SE)
Nyckelord 340, radarantenn, cirkulär array, diagramsyntes, radar antenna circular array, pattern synthesis
Sammanfattning Ett koncept med en tänkt bredbandig cylindrisk gruppantenn med placering inuti en aerostat studeras med syfte att bedöma realiserbarheten, preliminär dimensionering och prestanda. Framtida arbete för antennsystemets förverkligande diskuteras också. Påverkande bivillkor utgörs av aerostatens storlek, maximalt antal mottagarkanaler, aerostatens rörelse pga vind, systembandbredd, m.m.
Abstract A concept with a possible broadband cylindrical array antenna, to be placed inside a aerostat, is studied with the purpose to assess the realizability, preliminary design and performance. Future work needed for its realization is also suggested. Constraints affecting the result are the size of the aerostat, maximum number of channels, movements of the aerostat in wind, system bandwidth, etc.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182