Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Manufacture and evaluation of polymer dispensed liquid crystal test components.

Manufacture and evaluation of polymer dispensed liquid crystal test components. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kariis Hans, Rudquist Per, D´havé Koen, Ekström Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 52
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0247--SE)
Nyckelord 310, vätskekristall, laser, PDLC, antiferroelektrisk, spänning, skydd, protection, liquid crystal, voltage, scattering
Sammanfattning Komponenter för skydd mot laser har tillverkats med hjälp av ortokoniska antiferroelektriska vätskekristaller. En transparent komponent erhölls genom att vätskekristalldroppar dispergerades i en indexmatchad polymermatris. När en spänning lades över komponten kom de stavformiga molekylerna att vinklas, vilket förstörde indexmatchningen. Utan indexmatchning sprids inkommande laserljus. Denna spridning mättes som funktion av infallsvinkel, spänning och temperatur. Komponenternas dynamiska egenskaper undersöktes liksom den spektrala fördelningen hos transmitterat ljus, både i öppet och stängt tillstånd. Resultaten presenteras tillsammans med förslag till förbättringar baserade på erhållna resultat och på en teoretisk modell, som också presenteras.
Abstract Components for protection against laser radiation have been manufactured using orthoconic antiferroelectric liquid crystals. LC droplets were dispersed in an index matched polymer matrix forming a transparent component. When a voltage is applied across the thin component the rodlike molecules are tilted, destroying the index matching. The lack of index matching results in scattering of incoming laser light. The scattering was measured as a function of angle, voltage and temperature. The dynamic properties of the components were analysed as well as the spectral distribution of the transmitted light in both open and closed states. The results are presented together with suggestions for improvements based on the results and a theoretical model presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182