Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementering av laserstörmodell.

Implementering av laserstörmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wigren Christer, Gustafsson Ove S
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0249--SE)
Nyckelord 740, 320, OPTSIM, laser, antisensorlaser, modell, elektrooptik, OPTSIM, laser, laser jammer, model, electro-optics
Sammanfattning Som ett första steg i utvecklingen av en laserstörmodell för robotduellsimuleringar har en laserstörmodul implementerats i simuleringsmiljön OPTSIM. Modulen som beräknar hur laserstörningen ser ut i en ideal stirrande elektrooptisk sensor är en del av atmosfärs- och bakgrundsmodellen MAIS. Laserstörmodellen tar hänsyn till sensorsystemet samt atmosfärens transmission och turbulens.
Abstract Incorporating a model of a laser jammer system into the simulation enviroment OPTSIM is the first step in the development of a laser jammer module in missile simulations. The Laser jammer model, which calculates the disturbance of an ideal staring electro-optical sensor, is implemented in the atmospheric, and background model MAIS. The jammer model considers the sensorsystem, the atmospheric transmission and the atmospheric turbulence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182