Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementation of target trackability metric based on gray-level co-occurrence matrix (GLCM).

Implementation of target trackability metric based on gray-level co-occurrence matrix (GLCM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0251--SE)
Nyckelord 740, OTPSIM, laser, laser jammer, model, electro-optics, målföljbarhet, IR, motmedel, målsignatur
Sammanfattning En värderingsalgoritm -baserad på grånivåstrukturmatriser som beskriver möjligheten att följa ett mål har implementerats som ett Windows program. Modellen kan användas för att beräkna möjligheten att följa ett mål i en bildsekvens som funktion av bildindex. Ett alternativt sätt att använda modellen är att- beräkna möjligheten att följa målet beroende på dess position i bilden. När modellen används med eftertanke är den ett effektivt verktyg för att utvärdera ett måls följbarhet. Följbarheten kan användas som ett mått på hur väl signaturanpassningsåtgärder har lyckats. Det är också möjligt att använda modellen för att utvärdera effekten av motmedel med döljande karaktär. Ett exempel på hur modellen kan användas har presenterats. I detta exempel har multispektral vattendimma använts för att skyla ett stridsfordon och dess effekt har utvärderats med hjälp av modellen. Resultaten har jämförts med resultat från en korrelationsmålföljare. Modellen visar att den multispektrala vattendimma har god effekt mot en IR-målföljare. Dock fick beräkningen kompletteras med andra typer av beräkningar för att kunna tolka resultaten å ett riktigt sätt.
Abstract A target metric (TM) based on the gray-level co-occurrence matrix (GLCM) has been implemented as a Windows program. The model can be used for calculating a target´s trackability in an image sequence as a function of frame index. An alternative use for the model can be to calculate the trackability of a target in an image assuming that the target could be moved to different positions in the image. If LLCM TM is used with care it is a powerful tool for evaluation of a target´s trackability. The trackability metric for a target can be used as a measure for how well a target´s signature has been adapted to its surroundings. It can also be used to evaluate an obscurant countermeasure. An example of how GLCM TM can be used has been presented. In this example the effect of multispectral waterfog as a countermeasure for an armored vehicle was evaluated. The results were also compared to results from a correlation tracker. Multispectral waterfog was shown to be very effective against a target tracker. However, in order to show that, additional tools had to be used in order to interpret the GLCM TM results correctly.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182