Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Besök vid Kennametal Hertel AG.

Besök vid Kennametal Hertel AG. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pettersson Annika
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0253--SE)
Nyckelord Tungmetall, hårdmetall, projektilmaterial, volfram, volframkarbid, heavy metal, hard metal, projectile material, tungsten, tungsten carbide
Sammanfattning Den 25 oktober 2001 besökte jag tung- och hårdmetalltillverkaren Kennametal Hertel AG i Mistelgau, Tyskland. Ett tillfälle gavs även för ett kortare besök vid företagets keramtillverkning i Ebermannstadt. Kennametal Hertel AG är en del av Kennametalkoncernen med huvudkontor i Latrobe, Pennsylvania, USA. Företaget grundades av metallurgen Philip M. McKenna 1938, för att tillverka volframkarbid. Tungmetallegeringarna hos Kennametal är volframlegeringar producerade genom pulvermetallurgiska sintringsprocesser. Den höga densiteten, 17-19 g/cm3 är den viktigaste egenskapen hos dessa material, Kennametal Hertel AG tycks inte vara främmande för att lyssna på önskemål och samarbeta mot nya eller förbättrade egenskaper. Kommer en kund med önskemål eller förslag finns det kunskap inom företaget för att bestämma om det är möjligt och rimligt att testa eller om det tycks "omöjligt". Vidare är det öppet för förslag om FOI har några önskemål om forskning kring etablerade eller nya projektilmaterial. Möjligheter finns att även öppna nya kommunikationer inom keramer och avancerade material. Vad gäller specifika önskemål var beskedet att "fråga så får vi se vad som är möjligt ".
Abstract On the 25th of October I visited the heavy and hard metal producer Kennametal Hertal AG in Mistelgau, in Germany. A chance was also given to visit the company´s ceramic production factory in Ebermannstadt. Kennalmetal Hertal AG is part of the Kennametal Inc. with their head office in Latrobe in Pennsylvania, USA. This company was founded in 1938 by Philip M. McKenna to produce tungsten carbide. The heavy metal alloys at Kennametal are of tungsten base, and produced by powder metallurgical sintering processes. The high density, 17-19 g/cm3, is the most important property of these materials. Kennametal Hertel AG does not seem alien to listen and to co-operate towards desired, new and better properties. If a customer comes with a request or a proposition, there is a high level of in-houses know-how to decide whether it is reasonable to proceed or if it is impossible. They are also open to suggestions from FOI on research on established or new materials for projectiles. Further possibilities can be found within the areas of ceramics and advanced materials. For specific questions the message was "ask and we will see what is possible".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182