Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från MORS Workshop on analysis of urban warfare 2-4 oktober 2001.

Reserapport från MORS Workshop on analysis of urban warfare 2-4 oktober 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Moberg Henrik, Rindstål Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0259--SE)
Nyckelord militär operationsanalys, reserapport, strid i bebyggelse, strid i urban miljö
Sammanfattning Strid i bebyggelse har fått ett ökat intresse inom försvaret, men operationsanalysen har inte behandlat området i någon större utsträckning, vilket innebär att konferensen ligger ca 10 år för sent. Målen med konferensen var flera. för det första att belysa de utmaningar som finns med operativa insatser i strid i bebyggelse. För det andra ämnade konferensen ta fram behov och utmaningar som ställs på beslutsfattare på olika nivåer. Slutligen försökte konferensen analysera statusen på den militära operationsanalysen avseende möjligheterna att understödja behoven i pågående och planerade koncept och system. Konferensen hölls den 2-4 oktober 2001 vid John Hopskins University/Applied Physics Laboratory, Laurel, Maryland, USA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182