Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HPM. Framvägskoppling och -skydd. Lägesrapport.

HPM. Framvägskoppling och -skydd. Lägesrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bäckström Mats, Lunden Olof, Andersson Patrick, Ferrer Isabel, Loren Jörgen
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0265--SE)
Nyckelord 340, HPM, EMC, skärmning, skyddskretsar, framvägskoppling, shielding, limeter, front-door coupling
Sammanfattning Föreliggande rapport är en lägesbeskrivning av den kompetensuppbyggnad som skett under 2001 inom området HPM Framvägskoppling och skydd. Området ingår i det av FM finansierade projektet HPM Skydd E3031 och är samordnat med FMV-projektet HPM Skyddsteknik E3660 Ämnet är ett för HPM-verksamheten väsentligen nytt område. I projektplanen sägs: " Verksamheten avser verkan av HPM på gruppantenner och utveckling/utvärdering av skyddsmetoder. Denna sker i nära samverkan med projekt inom gruppantennområdet som bedrivs på institutionen. En del av verksamheten avser primärt att studera verkan på kretselektroniken samt utveckling/utvärdering av skyddskomponenter som integreras i antennstrukturen, men kan också komma att innefatta studier av optiskt styrda kiselytor som t.ex. kan appliceras som skydd i radomyta. En annan del av verksamheten avser ett fördjupat studium av möjligheten att med hjälp av elektriskt överslag i antennaperturen dämpa inläckningen av HPM. Inledande försök av detta slag har gjorts tidigare (utanför HPM-projektet) i samverkan med industri. Verksamheten har som mål att demonstrera praktiskt användbara skyddsåtgärder vid utgången av 2003." Verksamheten under 2001 har bestått delni uppbyggnad av ny laboratorieutrustning för studier av elektriskt överslag i antennslits och uppbyggnadlanpassning av laboratorieutrustning för inledande studier av skyddsprestanda hos några befintliga, kommersiella, skyddskretsar, s.k. "limitrar".
Abstract This progress report describes the work done during 2001 aiming at strengthening the competence within the field HPM. Front-doorooupling and protection. This field is a part of the project HPM Protection (E3031), and is coordinated with the project HPM Protection Techniques (E3660). In the project plan it is stated that the research shall refer to HPM effects on array antennas and development/evaluation of protection methods. The protection can be accomplished as an integrated part of the MMIC structure or as an integrated part in the surface of a radom. At present the first alternative is studied. Another approach is to deliberately create an electrical discharge in the antenna aperture when the antenna is irradiated by HPM, thereby reducing the transmitted radiated power. During 2001 laboratory resources have been created for studies of slot discharges up to field levels of more than 10 kV/m at 3 GHz. Furthermore, an experimental setup has been taken into operation for initial studies of the performance of commercial protection devices.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182