Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skydd mot laser - en introduktion.

Skydd mot laser - en introduktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kariis Hans, Svensson Sören
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0266--SE)
Nyckelord 310, laser, skydd, ögonskada, antisensorlaser, protection, eye injury, anti sensor laser
Sammanfattning Rapporten ger en introduktion till området skydd mot laser. Laserns historia och funktion beskrivs kort. Exempel på farliga, huvudsakligen militära, lasersystem och de skador dessa kan åstadkomma presenteras. Den internationella konvention som förbjuder ögonskadande lasrar diskuteras. Olika typer av skydd mot laser redovisas, med utgångspunkt från den forskning som bedrivs inom området på FOI.
Abstract This report gives an introduction to the field of laser protection. The history and physics of the laser is briefly described. Some examples of hazardous, mainly military,. laser systems and the damages they may cause are presented. The international convention, prohibiting eye-damaging lasers, is discussed. Different kinds of protection devices are described, primarily from the research at FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182