Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektro-optisk telekrigföring.

Elektro-optisk telekrigföring. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Renhorn Ingmar
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0267--SE)
Nyckelord elektro-optik, telekrig, electro-optics, electronic warfare
Sammanfattning Elektro-optiska telekrigspaket och ingående delsystem beskrivs. Speciellt varnar- och motmedelssystem behandlas med avseende på framför allt helikopter och transportflyg. Utvecklingen mot system avpassade för jakt- och attackflyg beskrives även. Behovet av värdering av telekrigsåtgärder, både med hjälp av modellering och med hårdvara i loopen diskuteras.
Abstract Electro-optical warfare packages and subsystems are described. Especially missile warning systems and counter measure systems are treated, primarily with respect to helicopters and transporters. The development of systems for fighters is also described. The need of evaluation of EW systems, both using models and hardware-in-the-loop is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182