Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktören vid IT-relaterade attacker - vem, varför och hur?

Aktören vid IT-relaterade attacker - vem, varför och hur? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ånäs Per
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0271--SE)
Nyckelord informationsoperationer, IT-relaterade attacker, hackare, hacktivist, kategorisering, taxonomi, information operations, IT-related attac, hacker, taxonomy
Sammanfattning I fokus för denna rapport står tänkbara aktörer vid IT-relaterade attacker. Rapporten utmynnar i att bedömningen av deras syften, kompetens och övriga viktiga egenskaper beskrivs i sex parametrar, nämligen syfte, gruppstorlek, kompetens, kontakter, angreppsmetoder och etiska begränsningar. Varje parameter har sedan konkretiserats ytterligare, så att en matris byggts upp. Matrisen kan användas som grund för bedömningar kring framtida aktörer inom området IT-relaterade attacker.
Abstract This report sets its focus at possible actors in IT-related attacs. The conclusion drawn is that the main characteristics and qualifications of the actor can be described in six parameters. They are: purpose, group size, knowledge, relations, method of atac, and etnical limitations. Each parameter was then further concretized, and so a matrix was formed. The matrix can be used as a tool for predicting future actors in the field of IT-related attacs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182