Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Equivalent initial flaw sizes by different methods.

Equivalent initial flaw sizes by different methods. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Palmberg Björn
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0272--SE)
Nyckelord Ekvivalenta initialdeffekter, initialkvalitet, lognormal fördelning, Monte Carlo simulering, provstavar, spricktillväxt, spricktillväxthastighet, Weibull fördelning, crack growth, crack growth rate, equivalent initial flaws, initial fatigue quality, log-normal distribution, Monte Carlo simulation, test specimens, Weibull distribution
Sammanfattning Som en del i ett GARTEUR projekt med titeln ´The Initial Flaw Concept and Short Crack Growth" har en "round robin" undersökning genomförts. Syftet med undersökningen var att bestämma ekvivalenta initialsprickor (EIFS) för två uppsättningar utmattningsdata genom att använda olika metoder. Utmattningsdata och nödvändiga materialdata tillhandahölls av BAe Airbus, UK. Den generella metod som använts för att utvärdera EIFS är tillbakaextrapolering av spricktillväxten från den kritiska sprickstorleken till sprickstorleken (EIFS) som motsvarar tidpunkten noll. Fyra olika typer av tillbakaextrapolering har använts. Paris lag med två olika parameteruppsättningar, det invers tangens hyperboliska sambandet kombinerat med US Airforce "initialkvalitetsmodell" samt slutligen Paris lag kombinerad med spricksluting enligt "strip yield" modellen. Beräknade EIFS uppvisar en inverkan av spänningsnivån oberoende av metod. Vidare så blev beräknade EIFS extremt små för de lägsta spänningsnivåerna. Anpassning av Weibull- alternativt Lognormalfördelning till beräknade EIFS-fördelningar var möjligt med relativt god noggrannhet. Monte Carlo simuleringar baserade på de anpassade fördelningarna visade att de experimentella resultaten inte kunde återskapas.
Abstract As part of a GARTEUR project on "The Initial Flaw Concept and Short Crack Growth" a round robin investigation has been performed. The aim of the investigation was to determine equivalent initial flaw sizes (EIFS) for two sets of fatigue life data using different methods. The fatigue life data as well as the necessary material data were provided by BAe Airbus, UK, The general method applied to evaluate the EIFS was crack growth back extrapolation from the critical crack size to the EIFS corresponding to time zero. Four different types of back extrapolations were used. The Paris´ law with two different sets of parameters, the inverse hyperbolic tangent relation combined with the US Airforce initial fatigue quality model and the Paris´ law combined with the strip yield model. The EIFS obtained Showed an influence of the stress level, independently of the method used. Also, the EIFS became very small especially at the lower stress levels. Fitting Weibull compatible or log-normal distributions to the EIFS distributions was possible with rather high accuracy. However, using these distributions in Monte Carlo simulations showed that the experimental fatigue lives could not be recovered.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182