Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellförsök med KE-projektiler: inverkan av projektilgeometrin vid penetration av snedställd plåt.

Modellförsök med KE-projektiler: inverkan av projektilgeometrin vid penetration av snedställd plåt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundberg Patrik, Johansson Bo, Andersson Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0274--SE)
Nyckelord KE-projektil, snett anslag, tungmetall, stål, modellförsök, KE-projectile, oblique impact, tungsten, steel, modell scale experiment
Sammanfattning FOI har på uppdrag av FMV genomfört modellförsök med en KE-projektil där inverkan av förenklingar av projektilgeometrin undersöktes. Projektilens form har förenklats i olika steg från en "riktig" projektil med spetsig nos, fenor och fästen för drivspegeln till att endast bestå av en slät cylinder. Anslagshastigheten valdes till 1800 m/s. Målet var en snedställd plåt, vinklad 60° och med tjockleken en projektildiameter. Studien visar att denna typ av välkontrollerade laboratorieförsök (omvänd skjutteknik) är mycket reproducerbara vilket är nödvändigt för att parameterstudier ska kunna göras på ett bra sätt. Studien visar också att om man vill undersöka hur en viss projektilutformning uppträder i ett specifikt mål, i modellförsök såväl som i fullskala, så kan inga uppenbara förenklingar av geometrin tillåtas.
Abstract An experimental study of the influence of geometrical simplifications of a KE-projectile has been performed at FOI. The shape of the projectile has been simplified in different steps, going from a "real" projectile geometry with pointed nose, fins and sabot attachments, to a straight cylinder with flat end-surfaces. The impact velocity was the same in all tests, 1800 m/s. The target was an oblique plate, 60° obliquety and one projectile diameter thick. These laboratory tests (revesed ballistic tests) show good reproducibility, which is important when making parametric studies. The tests also show that no real simplifications can be made when studying a specific projectile and target configuration in model experiments as well as in full-scale tests.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182