Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Chemical Building Blocks Part 2: Nitroform.

Chemical Building Blocks Part 2: Nitroform. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Latypov Nikolaj, Goede Patrick
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0276--SE)
Nyckelord Building block, nitration, analysis, synthesis
Sammanfattning I den här rapporten presenteras nya metoder för framställning av Nitroform. Det presenteras också vilka mökligheter det finns att använda ämnet som kemisk byggsten vid framställning av explosivämnen.
Abstract In this report we present new methods for the preparation nitroform. We also present the possibilities to use nitroform as a building block in the chemical synthesis of energetic materials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182