Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Structural protection for stationary/mobile tactical behaviour 2001.

Structural protection for stationary/mobile tactical behaviour 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hansson Håkan, Skoglund Peter, Unosson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0281--SE)
Nyckelord Numerisk simulering, Euler, Lagrange, SPH, materialbeteende, materialegenskaper, penetration, betong, stål, numerical simulation, Euler, Lagrange, SPH, material behaviour, material properties, penetration, concrete, steel
Sammanfattning Denna rapport beskriver verksamheten inom projektet "Anläggningsskydd för fast-rörligt uppträdande" under 2001. Projektet har under detta år inriktats mot utvärdering av materialmodeller och numeriska verktyg för simulering av penetration i stål och betong, samt för strukturrespons hos betongkonstruktioner. Arbetet har även omfattat provning av material och beskrivning av materialens beteende. Simuleringar av betongperforation baserade på tidigare genomförda "benchmark"-försök med 152 mm projektiler har genomförts med en avancerad betongmodell utvecklad vid EMI. Vid dessa simuleringar har Lagrange-, Euler- och SPH-formulering använts och deras möjligheter, samt svagheter bedömts. Betongmodellen utvecklad av "Karagozian and Case" (K&C) har använts för studie av stötbelastade strukturer. Simuleringar har jämförts med tidigare utförda stötbelastningar på armerade betongbalkar. Materialprovning av högpresterande betong (HPC) har genomförts vid EMI för att bestämma dynamiska egenskaper vid höga tryck. Detta för att erhålla underlag till framtida numerisk simulering av penetration i betong. En studie av möjligheterna att bedöma penetrationsdjup och ballistisk gränshastighet för stål med hjälp av numeriska modeller och framtagna materialdata har genomförts. Resultaten från simuleringarna stämmer bra överens med den experimentellt bestämda ballistiska gränshastigheten.
Abstract The activities for the project "Structural protection for stationary-mobile behaviour" during 2001 are reported here. The activities focus on the use of advanced material models and numerical simulations to describe structural behaviour during dynamic events, penetration in concrete and penetration of steel armour. Numerical simulations of benchmark test with 152 mm projectiles were performed with the use of the RHT concrete model were performed. Comparisons are made between simulations performed with different element formulations (Lagrange, Euler and SPH), and the strengths as well as weaknesses of the formulations are discussed. The concrete model developed by "Karagozian and Case" (K&C) was used for simulation of structural response, and the numerical results were compared with earlier test results from a series of impact loaded reinforced concrete beams. Dynamic material testing to obtain the equation of state for high performance concrete (HPC) was conducted at EMI. The obtained material properties from the tests give an opportunity to perform more accurate simulations of concrete penetration in the future. A study of the possibilities to determine penetration depths and ballistic limits for steel with the use of numerical models was conducted. The result from the simulation is in good agreement with the ballistic limit for the steel obtained by experiments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182