Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beslutstöd för markmålsinsatser - Sampresentation av sensordata och digital karta.

Beslutstöd för markmålsinsatser - Sampresentation av sensordata och digital karta. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Grahn Per
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0282--SE)
Nyckelord geodetiska samband, kartprojektioner, polygonoperationer, sampresentation, markspaning, geodesy transformations, map projections, polygon operations, fusion picture-maps, ground surveillance
Sammanfattning Som ett beslutsstöd för markmålsinsatser har man behov av att sampresentera kartinformation med sensordata. Rapporten beskriver hur man i ett markspaningssystem kan sammanlagra bild och kartunderlag samt ger ett exempel där en SAR-bild sampresenterats med kartan och resultat av detta. Flera olika algoritmer beskrives såsom: grundläggande geodetiska transformationer, de i Sverige vanligaste kartprojektionerna, logiska operationer på Polygondata samt några typiska sensorers geometriska transformationer till en kartprojektion. Vidare beskrivs Lantmäteriverkets digitala karta (terrängkartan).
Abstract This report describes, in a ground surveillance system, how to fuse sensor image data and digital maps as well as giving an example of fusion between a SAR image and a digital map. Several different algorithms are described: basic geodesy transformations, the in Sweden common mapping projections, logic operations on polygon data and geometric transformations from sensor data to a map projection for some sensors. Also the digital map produced by Lantmäteriet is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182