Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOAs miljöforskning för försvarssektorn. En sammanställning av rapporter publicerade 1995-2000.

FOAs miljöforskning för försvarssektorn. En sammanställning av rapporter publicerade 1995-2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Mats (red.), Engström Christina (red.)
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0287--SE)
Nyckelord Miljö, hydrogeologi, toxikologi, nedbrytning, ammunitionsdestruktion, explosivämnen, miljöriskbedömning, livscykelanalys, environment, hydrogeology, ecotoxicology, ammunition, destruction, explosives, environmental risk assessment, life cycle assessment
Sammanfattning Miljöforskning för försvarssektorn har bedrivits sedan budgetåret 1994/95. Denna rapport utgör en sammanställningen av abstrakts för samtliga 43 rapporter som publicerats i FOA-R-serien under perioden 1995-2000 det vill säga de rapporter som publicerats inom den numera nedlagda myndigheten Försvarets forskningsanstalt. Rapporterna delats upp på följande 10 ämnesområden: Framtidsstudier mm, Förebyggande modellering, Ekotoxikologiska studier, Miljöfarliga ämnen i ammunition, Metoder för destruktion av ammunition, Explosivämnen i miljön, Miljöriskbedömning av dumpad ammunition, Miljöriskbedömning av skjutfält och militära anläggningar, Miljöeffekter och krig, Årsrapporter. Huvuddelen av forskningen är finansierad av Försvarsmakten. Övriga uppdragsgivare är bl a Försvarsdepartementet, Fortifikationsverket, Statens räddningsverk och Bofors AB.
Abstract Environmental research for the defence has been conducted since the fiscal year 1994/1995. This report is a compilation of abstracts for all 43 reports published as FOA-R-reports during the period 1995-2000, that is reports published within the former authority National Defence Research Establishment. The reports have been classified into the subject areas below: Future studies, Preventive modelling, Ecotoxicological studies, Environmentally toxic substances in ammunition, Methods for destruction of ammunition, Explosives in the environment, Environmental risk assessment of dumped ammunition, Environmental risk assessment of shooting ranges and military establishments, Environmental effects and war, Annual reports. The main part of the research has been financed by the Armed Forces. Other customers are the Ministry of Defence, the National Fortifications Administration, Swedish Rescue Services Agency and Bofors AB.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182