Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätkampanj avseende atmosfärspåverkan av laserstrålar över vatten (i skärgårdsmiljö).

Mätkampanj avseende atmosfärspåverkan av laserstrålar över vatten (i skärgårdsmiljö). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pettersson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0289--SE)
Nyckelord laservarnare, turbulens, spridning, laser warner, turbulence scattering
Sammanfattning Då en laserstråle propagerar genom atmosfären kommer den att påverkas av atmosfärens tillstånd. Några av de fenomen som uppstår är absorption, spridning och turbulens. Dessa är av yttersta vikt vid utformning av exempelvis laservamarsystem. För att verifiera modeller för spridning och turbulens krävs en stor mängd mätdata under olika väderförhållanden och vid olika tidpunkter. Som ett led i detta har mätningar över öppet vatten genomförts vid örlogshamn Berga (ÖHB). Denna rapport redovisar resultat från mätningarna och relaterar dessa till liknande mätningar över land. Bakomliggande teori är relativt omfattande och tas inte upp i denna rapport. Den intresserade hänvisas till den omfångsrika litteraturen inom området.
Abstract When a laser beam propagates through the atmosphere it will be influenced by the atmospheric condition. Some of the effects that will occur is absorption, scattering and turbulence, which all are of vital importance when designing laser warner systems. There is a need for lot of measurement under different weather conditions and different space of time to verify models of turbulence and scattering. To fulfill this need, measurements over sea-surface at Berga naval base have been realized. This report accounts for the result of these measurements and compares with similar measurements over ground. The theory in this area is extensive and will not be treated in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182