Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med multispektrala aktiva/passiva sensorer.

Försök med multispektrala aktiva/passiva sensorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Renhorn Ingmar, Svensson Thomas, Carlsson Göran, Letalick Dietmar, Larsson Håkan, Steinvall Ove
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0290--SE)
Nyckelord multispektral, FLIR, laserradar, multisensor, multispectral, laser radar
Sammanfattning En multispektral sensor har specificerats i samverkan med FGAN-FOM. Fyra spektralband är valda så att både reflekterad solstrålning, heta mål och lagtemperaturmål skall kunna karakteriseras. Inledande prov har givit värdefulla kunskaper om systemets toleranser med avseende på kalibreringsnoggrannhet och kvalitetskrav på ingående komponenter. En direktdetekterande laserradar i det ögonsäkra våglängdsområdet med hög avståndsupplösning har demonstrerats. Systemet är anpassat till att både kunna användas för framtagning av högupplösta tredimensionella modeller av olika typer av plattformar och att kunna användas för tester av olika tillämpningar. Samregistrering med de passiva och aktiva systemen har demonstrerats. Därmed föreligger goda möjligheter att samla mätdata från olika typer av taktiska scenarier för fortsatt algoritmutveckling.
Abstract A multispectral sensor has been specified in collaboration with FGAN-FOM. Four spectral bands are selected with respect to target/background enhancement. A direct detecting LADAR system operating in the eyesafe spectral region has been demonstrated. The system is intended for both platform modelling and LADAR concept studies. Coordinated field data with both systems has been obtained. The systems will be used for multisensor studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182