Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementation of an algorithm for detection of small targets in multispectral imagery.

Implementation of an algorithm for detection of small targets in multispectral imagery. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlholm Jörgen
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0291--SE)
Nyckelord detektering, små mål, multispektrala bilder, RX-algoritmen, detection, small targets, multispectral imagery, RX algorithm
Sammanfattning Rapporten beskriver en implementering av RX-algoritmen för detektering av mål i multispektrala bilder. RX-algoritmen förutsätter att bakgrunden består av spatiellt oberoende gaussiskt brus med en långsamt varierande spektral kovariansmatris, vilket medför att bilderna måste dekorreleras spatiellt före filteringen. Två metoder för dekorrelering av bakgrunden jämförs: ett Laplacefilter och ett adaptivt kausalt AR-filter med ett ickesymmetriskt halvplansstöd. Experimentella resultat visar att Laplacefiltret ger bättre detekteringsprestanda för punktmål.
Abstract This report describes an implementation of the RX algorithm for detection of targets in multispectral imagery. The RX algorithm assumes the background to be spatially independent Gaussian noise with a slowly varying spectral covariance matrix, which means that images must be spatially decorrelated prior to filtering. Two methods to decorrelate the background are compared: a Laplace filter and an adaptive causal AR filter with non-symmetric halfplane support set. Experimental results show that the Laplace filter leads to better detection performance for subpixel targets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182