Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skydd mot strategisk vilseledning - Del 2: Kommenterade referenser, fallstudier och bevakningslista.

Skydd mot strategisk vilseledning - Del 2: Kommenterade referenser, fallstudier och bevakningslista. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Furustig Hans, Ljunggren Boris, Unge Wilhelm
Ort: Stockholm
Sidor: 124
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0295--SE)
Nyckelord vilseledning, skydd mot vilseledning, informationskrigföring, nationell policy, fallstudier, löpande bevakning, deception, counter deception, information warfare, national policy, case studies, monitoring cases
Sammanfattning Ett särskilt viktigt område vid studier av vilseledning är fallstudier. Del 2 av rapporten Skydd mot strategisk vilseledning innehåller därför ett stort antal kommenterade referenser som behandlar vilseledning (kapitel 1). Dessutom ingår ett antal fördjupade studier av fall av strategisk vilseledning (kapitel 2). Dessa grundligt genomgångna fall används sedan för att praktisera metoden med analys av svaga (kritiska) signaler (som behandlades i del 1)(kapitel 3). I syfte att belysa vidden av vilseledning i olika sammanhang och dess mekanismers likhet med t.ex. reklam och lobbyverksamhet redovisas ett antal kortare fall av vilseledning, vilka inte nödvändigtvis har en strategisk karaktär (kapitel 4). En viktig del av skyddet mot strategisk vilseledning, är enligt författarnas mening, löpande bevakning av misstänkta fall av vilseledning. Under projektets gång bevakades under år 2000 ett antal fall (kapitel 5). Denna "bevakningslista" är att betrakta som en förstudie till metoden med löpande bevakning som ett verktyg i metodarsenalen för nationellt skydd mot vilseledning.
Abstract An area of special interest when studying deception is case studies. Part 2 of the report Strategic counter-deception contains a large number of commented references on deception (chapter 1). Chapter 2 contains elaborate descriptions of a number of cases of strategic deception. These cases are analysed from a weak signals perspective in chapter 3 (weak signal research was treated in part 1). With the aim to demonstrate the versatile nature of deception and its mechanisms, resembling those of advertising and lobbying, a number of shorter cases of deception are presented in chapter 4. These cases are not necessarily of a strategic character. An important part of strategic counter-deception is, according to the authors, continuous monitoring of cases of suspected deception. during the year 2000 a number of cases were monitored. These are listed in chapter 5. This monitoring list can be seen as a pilot study to develop the method of continuous monitoring as a method in the counter-deception arsenal.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182