Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integration av optisk sensor i undervattensplattform för minsökning.

Integration av optisk sensor i undervattensplattform för minsökning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ove Steinvall, Andersson Marie, Tulldahl Michael, Olsson Andreas, Zyra Stan
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0297--SE)
Nyckelord undervattenssensorer, grön laser, multisensorsystem, minsökning, undervattendetektion, underwater sensors, green laser, multisensors, mine detection, underwater detection
Sammanfattning Denna rapport belyser möjligheterna till kombinerade system för minjakt baserade på akustik, elektromagnetiska metoder samt optisk teknik. Systemen avgränsas till undervattensopererande system såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster. Tonvikten ligger på de optiska sensorerna och hur de kan ingå i ett totalsystem tillsammans med akustiska och elektromagnetiska sensorer. En kort översikt av mintyper ges varefter en tekniköversikt presenteras. Tekniköversikten baseras på tidigare studier inom akustik, elektromagnetik samt optisk teknik utförda av FOI och andra internationella aktörer. Därefter ges några operativa erfarenheter av minröjning från den svenska marinen. Slutligen diskuteras några tänkbara sensorkombinationer på undervattensplattformar och avslutningsvis ges rekommendationer till fortsatt arbete. Operativa erfarenheter från dagens system kan kort sammanfattas med att behov finns att förbättra klassificeringsförmåga och räckvidd, samt förmågan att detektera nedgrävda minor. En laserbaserad sensor förväntas ge ökad förmåga för klassificering av bottenliggande minor. I de framlagda multisensorkoncepten föreslås huvudsensorn vara en syntetisk apertursonar eller eventuellt en parametrisk sonar. Den laserbaserade sensorn kan ha kapacitet att detektera bottensignaturer över nedgrävda minor, men eftersom detta är en indirekt, och därmed osäker mätmetod, så är det önskvärt med kompletterande akustisk eller magnetisk sensor i ett multisensorkoncept. Det föreligger behov av att utvärdera den laserbaserade sensorn för svenska vatten och bottnar.
Abstract This report exemplifies possibilities for minehunting, based on combined acoustical, electromagnetical and optical sensors. The systems are limited to sensor systems mounted on underwater platforms. The focus of this report is on the optical sensors and how they could be combined with acoustical and electromagnetic sensors. Different types of mines are briefly described, after which an overview of the different sensors is given. The sensor overview is based on earlier studies performed by FOI and other international organizations. Subsequently, some operational aspects from the Swedish Navy are presented. Finally, possible sensor combinations are discussed. Operational aspects from the present methods briefly provide that there is a need for increased range, improvement of classification of mines, and ability to detect buried mines. A laser-based sensor is expected to improve the classification of bottom mines. All discussed sensor combinations include a synthetic aperture sonar or a parametric sonar as the main sensor. The laser-based sensor can possibly detect signatures on the sea bottom above a buried mine, but since this is an indirect method, it is desirable to use a complementary acoustic or electromagnetic sensor in a combined sensor system. The laser-based sensor needs to be evaluated for conditions in Swedish waters and sea bottoms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182