Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Resultat och erfarenheter från forskning inom ETK-området.

Resultat och erfarenheter från forskning inom ETK-området. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andreasson Sten, Bemm Elisabeth, Nyholm Sten E
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0299--SE)
Nyckelord ETK, elektrotermisk-kemisk, utskjutning, alkalidopat, krut, kanon, slutet reaktionskärl, ETC electrothermal-chemical, launch, alkali, gun propellant, closed vessel
Sammanfattning I rapporten presenteras experiment där avsikten är att stimulera förbränningen av fasta krut genom tillförsel av elektrisk energi. Strömmen leds genom flamman som värms upp genom resistiv uppvärmning. En del av denna termiska energi kommer att överföras till det oförbrända krutet och adderas till energin som frigörs via kemiska reaktioner i flamman. För att kunna leda ström genom flamman krävs det att den är elektriskt ledande. Termokemiska beräkningar indikerar att konduktiviteten kan ökas avsevärt om krutet dopas med alkaliföreningar. De krut som har använts i experimenten har därför dopats med en liten mängd kaliumnitrat. Experimenten har utförts i ett slutet reaktionskärl där testkrutet är fastklämt mellan två kopparplattor som är anslutna till ett pulsaggregat. Resultaten från experimenten redovisas som jämförelser av brinnhastigheter för olika krutkompositioner och mängd tillförd energi samt tryck-, spännings- och strömkurvor. Det uppmätta trycket jämförs också med mängden urladdad elektrisk energi.
Abstract Experiments with the objective to stimulate the combustion of solid propellants through addition of electric energy are reported. The current is conducted through the flame and will supply energy via resistive heating, which adds to the chemical energy release of the flame and thus increases the heat feedback to the unburnt propellant. The electric conductivity of the flame needs to be increased in order to reduce random delay and to increase control of the electric discharge. Thermochemical calculations indicate that substantial increase in conductivity can be obtained by doping the propellants with alkali compounds, provided that the flame temperature is high enough. The experiments are performed in a closed vessel where a propellant slab is pinched between two copper plates connected to a pulsed power supply. The purpose of the present work is to determine whether the alkali doped propellants allow larger currents to be conducted through the reaction zone and if this substantially increases the burn rate. Presented results include comparisons of burn rates for different amounts of electric energy stimulation and for different propellant compositions as well as pressure, voltage and current recordings. The pressure measurements are compared with simulations based on the measured discharged electrical energy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182